ახალი ამბები

 

20. Ulusal Cerrahi Kongresi
15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi

13-17 Nisan 2016

Programı

15 Nisan 2016

Saat: 14:30 - 15:30
Tiroid Cerrahisinde Nüks ve Komlike Olgular (Panel)
Moderatör: Mete Düren

 

Panelistler

  • Mehmet Uludağ
  • Abut kebudi
  • Yasemin Giles Şenyürek
  • Erkin Arıbal

----------------------------------------------------------

 

16 Nisan 2016

 

Saat: 11:00 - 12:00 
Tiroid Nodüllü Hstanın Yönetimi
Moderatör: Bahadır Güllüoğlu

 

Panelistler

 

  • Mete Düren
  • Özer Makay
  • Ali İlker Filiz
  • Arda Kayhan
  • Semen Önder
  • Sibel Güldiken

 


 

6th Eses Workshop

Prof. Dr. Mete Düren 28-30 Mayıs 2015 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Varna şehrinde düzenlenecek olan Avrupa Endokrin Cerrahisi Derneği'nin toplantısında açılış oturumunun başkanlığını yapacaktır. 

14-15 Mart 2015 tarihler arasında Taksim Askeri Müze'de İstanbul Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen "Cerrahide Yeni Ufuklar" Sempozyumunda Prof. Dr. Mete Düren "Endokrin Cerrahisinde Minimal İnvazif Girişimler" konulu bir konferans verecektir. 

 

 


 

14. Ocak 2015 Fulya Acıbadem

14. Ocak 2015 Fulya Acıbadem Hastanesinin ev sahipliğini üstlendiği Fulya Toplantılarında seçkin bir hekim topluluğuna Paratiroid Hastalıkları hakkında yapılan sunumdan
Prof Drr Refik Tanakol 
Hastalığın Tanısı
Uz Dr Elif Peker
Ultrasonografi ile görüntüleme
Prof Dr Onur Demirkol
Sintigrafi ile görüntüleme
Prof Dr Mete Düren
Paratiroidektomi cerrahi teknikleri


 

Tiroid Ameliyatının Yarısı Gereksiz

 

 

 

 IAES Uluslararası Endokrin Cerrahi Derneği ‘nin 28.9-1.11.2014 tarihleri arasında Costa Navarino/Yunanistan’da düzenlenecek olan 13. Mezuniyet sonrası kursunda Prof. Dr. Mete Düren 29.9.2014 tarihinde paratiroid oturumunu yönetecektir.

 

 

 

 

 

 


Prof. Dr. Mete Düren 10-14 Temmuz 2013 Toronto'da
düzenlenecek olan 2. Dünya Tiroid Kanseri Kongresinde Reoperatif Tiroid Kanseri Paneline Panelist konuşmacı olarak katılacaktır.
4:00 pm – 5:30 pm Ashok Shaha

Jeremy Freeman
Mete Duren
Gary Clayman
Greg Randolph
Carsten Palme

[15 – Safe and effective revision cancer surgery
An international panel composed of general/endocrine surgeons as well as otolaryngologist head and neck surgeons will discuss practical tips and surgical techniques that optimize the effective removal of persistent or recurrent disease while minimizing complications. Neural and parathyroid preservation will be emphasized as will the preoperative radiographic identification and localization of disease.


ESES Avrupa Endokrin Cerrahisi Derneği Toplantısı
23-25 Mayıs 2013 Berlin

 

Prof. Dr. Mete Düren 23-25 Mayıs 2013 Berlin'de düzenlenecek olan ESES Avrupa Endokrin Cerrahisi Derneği Toplantısında State of the Art Lecture Cerrahi sanatı dersinde Robotic tiroidektomi konusunda bir konferans verecektir.


 

Prof. Dr. Mete Düren 2010-2016 tarihleri arasında görev yapmak üzere Uluslararası Endokrin Cerrahlar Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir". 

 

"Prof. Dr. Mete Düren 2008-2010 yılları arasında görev yapmak üzere Endokrin Cerrahisi Derneği Başkanlığına seçilmiştir."

28-31 Mayıs 2008 tarihleri arasında düzenlenecek olan Ulusal Cerrahi Kongresi 'nde 29 Mayıs 2008 günü saat 15.20 de Prof. Dr. Mete Düren tarafından "Multinodüler guatrda tanı ve cerrahi tedavi endikasyonları" adlı konferans verilecektir.

22.Mart 2008 günü Alman Hastanesi'nde Prof. Dr. Mete Düren tarafından yapılacak olan tiroid ve paratiroid ameliyatları canlı olarak Mövenpick Hotel'de Ethicon Endo-Surgery firması tarafından düzenlenen Sempozyum'da katılımcılara naklen gösterilecek ve akabinde Prof. Düren tarafından "Tiroid ve Paratiroid cerrahisinde "harmonik teknoloji" adlı konferans verilecektir.

27-30 Nisan 2008 tarihleri arasında İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Kompleksi'nde düzenlenecek olan "20. Ulusal Nükleer Tıp ve 8. Uluslararası Nükleer Onkoloji Kongresi'nde Prof. Dr. Mete Düren tarafından "Basedow-Graves ve nodüler hipertiroidide cerrahi tedavi" adlı konferans sunulacaktır.

1-3 Eylül 2007 tarihleri arasında Istabul'da düzenlenecek olan Avrupa Cerrahi Akademisi'nin toplantısında ( www.nesa-days.com ) 1. Eylül 2007 saat 13.00 de Prof. Dr. Mete Düren tarafından "minimal access thyroidectomy" adlı video gösterimli bildiri sunulacaktır.

*19-20 Ekim 2007 tarihleri arasında İstanbul'da kongre sekreterliği Prof. Dr. Mete Düren tarafından yürütülen 3.Uluslararası Katılımlı Minimal İnvazif Endokrin Cerrahisi Sempozyumu düzenlenecektir. (www.miesistanbul2007.org) Bu sempozyum sırasında Istanbul Alman Hastanesi Tiroid Cerrahisi Merkezi'nden canlı ameliyat yayını yapılarak katılımcılara interaktif izleme imkanı oluşturulacaktır.

* TİROİD CERRAHİSİNDE “CENTER OF EXCELLENCE” AVRUPA’DAN SONRA ISTANBUL’DA

Tiroid cerrahisi tekniğinde bistüri, makas, klamp, iplik, düğüm kullanımına son vererek ultrasonik ses dalgaları ile tiroid ameliyatlarının kapalı ve küçük bir kesiden yapılmasına olanak sağlayan “Harmonic scalpel” (harmonik bistüri) teknolojik açıdan bir devrim niteliğindedir.

Harmonik bistürinin tarafımızdan rutin olarak kullanılmaya başlanması ile birlikte bu yöntemi daha ayrıntılı görmeyi arzulayan meslektaşlarımıza bir eğitim hizmeti sunmayı planladık.

Bu amaçla “Ethicon Endo-Surgery” firması tarafından Avrupa’da Prof. Rocco Bellantone Roma-İtalya , Prof. Paolo Miccoli, Pisa-Italya ve Prof. Thierry Defechereux, Liege-Belçika’da bulunan “Center of Excellence Tiroid cerrahi merkezlerine Prof. Mete Düren-İstanbul Alman Hastanesi –Center of Excellence eklenmiş olup ilgilenen cerrah meslektaşlarımızın bilgi ve deneyimlerinin arttırılmasına yönelik teknik ile ilgili tanıtıcı eğitim seminerlerimiz başlamış bulunmaktadır.

* Tiroid cerrahisinde Yenilikler-Endoskopik Tiroid Cerrahisi" konulu kurs 2-3 Haziran 2006 tarihinde İstanbul Cerrahi Hastanesi ve MIM Hotel'de yapılacak ve Pisa Italya'dan Prof. Paolo Miccoli ile birlikte Prof. Dr. Mete Düren konuk konuşmacı olarak katılacaklardır. www.istanbulcerrahi.com/tiroid.asp

* A.B.D. San Francisco Üniversitesi Endokrin Cerrahi Direktörü Prof. Dr. Orlo Clark Prof. Dr. Mete Düren'in misafiri olarak 1-6 Ekim 2005 tarihleri arasında konsültasyon, seminer ve ders amacı ile İstanbul’da olacaktır.