ქირურგიული ტექნიკა

პროფ. დოქტორ მეთე დურენის მიერ განვითარებული მინიმალური მიდგომის მეთოდის მიხედვით 2.5 სმ ჭრილობით ოპერაციის დაწყება

ჭრილობიდან ფარისებრ წილთან ერთად ლიმფური კვანძის ამოღება

 

 

ოპერაციის შემდეგ პაციენტის პალატაში გასვლის დროს მდგომარეობა

ოპერაციის შემდეგ პალატაში პაციენტის მდგომარეობა

ოპერაციის შემდეგ პალატაში პაციენტის მდგომარეობა

ოპერაციიდან ერთი კვირის შემდეგ ჭრილობის კვალი

 

ოპერაციიდან 12 თვის შემდეგ ჭრილობის კვალი

 

მინიმალური ინვაზიური ფარისებრი ქირურგიის განხორციელების და შუა ხაზზე 2.5 სმ ზომის ჭრილობის მქონე პაციენტი

განხორციელებული ჭრილიდან მარჯვენა და მარცხენა ფარისებრი ჯირკვლის სრულად ამოღება

 

გაკერილი ჭრილობის მდგომარეობა

პალატაში გადმოყვანის დროს პაციენტის მდგომარეობა. პაციენტი არ საჭიროებს დრენაჟის ჩადგმას და ასეთ მდგომერეობაში შესაძლებელია სახლში გაწერის შემდეგ იმავე დღეს დუშის მიღება

 

პაციენტის მდგომარეობა პალატაში გადმოყვანის დროს

პალატაში გადმოყვანის დროს პაციენტის მდგომარეობა

ოპერაციიდან 10 დღის შემდეგ, ჭრილობაზე პაციენტს აღენიშნება დროებითი სიწითლე და შეშუპება

პაციენტის მდგომარეობა ოპერაციიდან 6 თვის შემდეგ


პაციენტის მდგომარეობა ოპერაციიდან 6 თვის შემდეგ
---------------------------------------------------------------

სხვა პაციენტის მდგომარეობა 6 თვის შემდეგ ჭრილობის ახლოდან გამოსახულება

 

ოპერაციიდან 6 თვის შემდეგ

ოპერაციიდან 6 თვის შემდეგ