ანონსი

ანონსი

 

პროფ. დოქტორ ეროლ დურენი, გერმანულ საავადმყოფოში რიგითი სარემონტო სამუშაოების გამო ოაციენტების მიღებას ანხორციელებს თავის კერძო კნილიკაში

 

საკონტაქტო მონაცემები: 0212 260 12 10 - 0530 174 18 77 

ანონსი