საერთაშორისო და ეროვნული წევრობები

  • ქირურგი ენდოკრინოლოგების ასოციაციის დამფუძნებელთა საბჭოს წევრი და დირექტორთა საბჭოს წევრი
  • ევროპის ქირურგი ენდოკრინოლოგების ასოციაციის დამფუძნებელთა საბჭოს წევრი
  • ქირურგთა საერთაშორისო ასოციაციის თურქეთის განყოფილების წარმომადგენლის დამხმარე
  • ქირურგი ენდოკრინოლოგების გაერთიანების საბჭოს წევრი
  • ამერიკის ქირურგი ენდოკრინოლოგების ასოციაციის წევრი
  • ამერიკის ფარისებრი ჯირკვლის ასოციაციის წევრი
  • გერმანიის ქირურგთა ასოციაციის წევრი
  • თურქეთის ქირურგთა ასოციაციის წევრი და თურქეთის ქირურგთა ასოციაციის ოფიციალური საგამომცემლო ორგანოს, თურქ ქირურგთა ჟურნალის მეცნიერული გამოცემის დამფუძნებელთა საბჭოს წევრი